Вступ — Діяльність ОУН на території Черкащини

До початку

Сучасна українська історична наука чомусь поляризує український визвольний рух 30-50-х років XX-го століття як явище суто західноукраїнське. Зрозуміло, що в руслі політичних подій, котрі мають місце в житті держави, зараз не вигідно говорити про те, що жителі сучасної Центральної, Південної та Східної України боролися не лише в 1917-23 роках, а й активно долучилися до боротьби за здобуття української незалежності в роки Другої світової війни на своїй малій батьківщині. Діяльність ОУН за межами Галичини зазвичай лишається темною сторінкою історії країни, а особливо історії нашого краю – Черкащини та Золотоніщини. Саме тому було вирішено відкрити завісу та дослідити українське підпільне життя нашого краю під час визвольних змагань, його поширеність та вплив на загальну картину протистояння українських націоналістів з двома імперіалістичними державами.

Другий аспект актуальності випливає з поширеної та розтиражованої нині думки про те, що українські націоналісти знайшли масову підтримку на територіях, підконтрольних Радянському Союзові просто через «абстрактний» патріотизм. Проте найелементарніший аналіз політичних стратегій розвитку будь-якого історичного періоду ставить під сумнів такі тези. Адже для залучення великих мас для радикальної боротьби необхідно мати щось значно більше за невизначені та не окреслені ідеї любові до свого народу. Отже, в моєму дослідженні здійснений детальний аналіз причин раптової масової експансії ідей українського націоналізму на Схід. На сторінках роботи я висунув теорію, засновану на документальних фактах, про вплив історичних змін ідеології ОУН, ухвалених на двох установчих зборах, котрі й привернули увагу активного радянського населення, фактично повернувши підпільний рух обличчям до населення східноукраїнських земель, розвіявши поширені навіть досі міфи.

Метою  робити є дослідження причин успішного поширення ідей ОУН на сході України та діяльності українських націоналістів на цих територіях і на Золотоніщині зокрема

 Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань:

  • охарактеризувати передумови ідеологічних змін ОУН та їхні наслідки ;
  • дослідити діяльність «похідних груп» ОУН на територіях, підконтрольних Радянському Союзові;
  • проаналізувати структуру та діяльність ОУН на теритирорії Золотоніщини.

Об’єктом дослідження є діяльність ОУН в 1941-1945 рр.

Предметом дослідження є боротьба ОУН на території Черкащини та в Золотоноші, ідеологічна еволюція організації в період Другої Світової війни.

У процесі дослідження застосовувалися такі методи: аналізу й синтезу під час вироблення наукової концепції, порівняльно-історичний, структурно-типологічний при дослідженні ідеологічної еволюції українських націоналістів.

Наукова новизна полягає у спробі систематизувати знання та охарактеризувати діяльність ОУН на території Золотоноші, зробити висновки про вплив золотоніських підпільників на визвольні змагання в цілому.

Також у дослідженні я висуваю гіпотезу про ідеологічний ухил ОУН на ліві позиції, як причини неабиякого успіху організації на східній Україні

Практичне значення одержаних результатів: матеріали  роботи можуть бути використані під час подальших наукових розробок, а також при підготовці лекцій, бесід з історії та політології

Структура роботи:  робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Обсяг основної роботи − 25 сторінок.